هاستینگ

میزبانی هاست و دامین بیش از 200 وب سایت در داخل و خارج استان مانند:

میزبانی کلیه سایت های طراحی شده توسط شرکت و علاوه بر آن میزبانی سرپرستی شعب بانک ملی استان، موسسه آموزشی پویش، وب سایت فرهنگ و هنر خراسان شمالی، سازمان بیمه خدمات درمانی خراسان رضوی ، شهرداری شهریار در استان تهران، دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش قم، کارخانه پرهام صنعت، شرکت تولیدی پریناز، مجتمع آموزشی پویش، شرکت بلورآب، موسسه فردای بهتر، هیئت فوتبال خراسان شمالی

 و بسیاری از شرکت ها و موسسات خصوصی دیگر

 

 

big view images