اپلیکیشن اندروید ممیزی

توسط اپلیکیشن اندروید ممیزی املاک و معابر می ­توان با استقاده از تبلت در مکان های مورد نظر حاضر شد و بدون مصرف کاغذ بطور مستقیم اطلاعات ممیزی شده را وارد اپلیکیشن نمود و بطور مستقیم به نرم افزار انتقال داد. مزیت این اپلیکیشن در این است که ورود اطلاعات بر روی کاغذ و سپس ورود مجدد آن به نرم افزار را حذف کرده و با یکبار ورود داده، اطلاعات را در نرم افزار می توان ثبت نمود. با این کار صرفه جویی قابل توجهی در مصرف کاغذ به وجود آمده و همچنین نیاز به ورود داده توسط نیروی انسانی مجزا نمی ­باشد، در نتیجه هزینه ها بسیار کاهش می­ یابد.

علاوه بر این در مصرف زمان نیز صرفه جویی به سزایی صورت خواهد گرفت و عملیات ممیزی و ثبت اطلاعات در نرم افزار به نصف زمان رایج تقلیل خواهد یافت.

همچنین اگر با دید دقیق تری نیز بررسی نماییم به علت حذف مصرف کاغذ، در حفاظت از محیط زیست نیز گام مؤثری برداشته خواهد شد.

 http://royan-co.ir شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رویان 

 

 

 

 

 

 

big view images